Pomiary elektryczne – Pniówno, Chełm, woj. lubelskie

przekrój kabliPrąd elektryczny, pomimo że jest niewidoczny, niewłaściwie użytkowany może doprowadzić do poważnych szkód. Zbyt delikatne przewody czy połączenia przy dużym przeciążeniu przepalają się. Generowane ciepło, a często nawet kaskady iskier wyrzucane przez uszkodzone urządzenie są inicjatorami pożarów. Jeśli do takiego zdarzenia dojdzie pod nieobecność domowników, bo np. termostat uruchomi urządzenie grzewcze, zanim ktokolwiek zainterweniuje, może dojść do nieodwracalnych zniszczeń nawet całego dobytku. To jeden z czynników, który decyduje o tym, jak ważne jest zadbanie o właściwe parametry pracy instalacji elektrycznej w budynku.

Bezpieczeństwo instalacji w domu mieszkalnym jest priorytetem podczas jej projektowania, montażu i eksploatacji. Dlatego tej kwestii poświęca sporo miejsca ustawa Prawo budowlane. Jednym z jego zapisów jest obowiązek dokonywania przeglądów instalacji przynajmniej raz na pięć lat. Przeglądy te obejmują również pomiary elektryczne wykonywane przez uprawnionego do tego elektryka.

 

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji jest jednym z najważniejszych, jaki wykonuje się podczas okresowych przeglądów. Uzyskany wynik decyduje przede wszystkim o bezpieczeństwie użytkowników, wskazując na występowanie nadmiernego prądu upływu, wadliwe działanie wyłączników prądowych czy ryzyko porażenia prądem. Pomiary elektryczne dostarczają informacji o tych nieprawidłowościach i są podstawą do ich wyeliminowania.

Pomiar rezystancji jest wykonywany pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, po wyłączeniu zasilania. Stosuje się do tego celu specjalny miernik na prąd stały, który wymusza przepływ prądu o wartości 1mA. Urządzenia pomiarowe są przystosowane do wykrywania nieprawidłowości w przepływie, w związku z czym takie pomiary elektryczne wskazują np. uszkodzone uzwojenia czy przewody.

Wykonuję pomiary elektryczne rezystancji izolacji, ale też inne o charakterze okresowym, przeprowadzane w ramach przeglądów technicznych budynków. Wykonuję je również w nowym budynku, w którym został wykonany montaż instalacji elektrycznej, w celu sprawdzenia jej poprawności. Takie czynności pozwalają skontrolować stan systemu i wykryć wszelkie nieprawidłowości. Do usług tego rodzaju wykorzystuję nowoczesne urządzenia pomiarowe.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą domu mieszkalnego w Pniównie, Chełmie lub innej miejscowości w okolicy, zachęcam do nawiązania współpracy z moją firmą. Przeglądy okresowe i pomiary elektryczne należy wykonywać co 5 lat lub częściej, dlatego przy stałej współpracy masz gwarancję solidności wykonywanych zadań oraz rzetelnie przygotowanych protokołów. Zachęcam do kontaktu klientów indywidualnych i osoby zarządzające budynkami.