Projektowanie instalacji elektrycznych – Chełm i okolice

projekt elektrycznyKażda instalacja elektroenergetyczna czy teletechniczna musi spełniać określone wymagania, aby było możliwe jej efektywne i bezpieczne wykorzystywanie. Szczególnie dotyczy to doprowadzenia prądu do budynków oraz rozprowadzenia go po całym obiekcie. O ile źle wykonane okablowanie RTV jedynie zakłóci odbiór sygnału telewizyjnego, błędnie dobrane przewody elektryczne, złącza czy wyłączniki mogą przyczyniać się do powstawania pożarów i groźnych dla zdrowia porażeń prądem.

Pierwszym krokiem do zapewnienia zasilania w budynku jest projektowanie instalacji elektrycznych. Pozwala ono nie tylko na przygotowanie schematów połączeń i układów gniazd czy punktów świetlnych. Do wykonania projektu jest niezbędne przeprowadzenie różnych obliczeń, z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego domu czy ilości i rodzaju używanych w nim odbiorników prądu.

Projektowanie instalacji elektrycznych wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności, ale też znajomości obowiązujących norm czy stosowanych rozwiązań technicznych. Jednym z nich jest np. zasada niepodłączanie dwóch odbiorników o mocy powyżej 2 kW do jednego obwodu. Dobrze wykonany projekt stanowi dokładną instrukcję dla wykonawcy instalacji, który nie musi już zastanawiać się nad grubością przewodów, lokalizacją puszek czy tablicy rozdzielczej.

 

Wykonuję projekty instalacji różnego typu

Projektowanie instalacji elektrycznych wymaga wykorzystania szerokiej wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania różnych rozwiązań tak, by nie tylko spełniały one swoją rolę, ale też były w pełni bezpieczne dla użytkowników. Wykonując projekt systemu rozdzielczego, odbiorczego czy oświetlenia, analizuję konstrukcję budynku, w tym występujące kolizje elektroenergetyczne.

W 2015 roku znowelizowano przepisy dotyczące starania się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Przed tym terminem była wymagana dokumentacja zawierająca między innymi projekty instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej. Obecnie nie ma już takiego obowiązku, jednak rezygnacja z wykonania projektu jest błędem. Projektowanie instalacji elektrycznych bowiem obejmuje nie tylko schemat rozkładu okablowania, wymagane materiały i ich jakość czy parametry. Istotne są też względy funkcjonalne. W efekcie dobrze wykonanego projektu podłączanie urządzeń AGD, komputerów czy oświetlenia nie będzie wymagało dodatkowych przedłużaczy czy plączących się pod stopami kabli.

Projektowanie instalacji elektrycznych powinno się odbywać jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu lub na jej początkowym etapie. Dzięki temu jej wykonanie będzie szybsze, sprawne i nie będzie wymagało naruszania struktury już postawionych ścian. Warto te uwzględnić w nim przyłączenie domu do sieci elektroenergetycznej.